Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Bieżące informacje dla członów Koła.  

 

Komunikaty i Informacje Zarządu Koła.01.02.2018 roku

01.02.2018    17:07

KOMUNIKAT.

W dniu 26 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne naszego koła. Stawiło się na nie 80 członków. Spotkanie otworzył Kol. T. Dobkowski witając prezesa II oddziału ZPS Kol. J. Miszkiela oraz licznie przybyłych członków. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w ubiegłym roku odeszli na"wieczną wartę". Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy zarządu oraz rozliczenie finansowe z obchodów 60-tej rocznicy sformowania 6 PDPD i 10 bpd. W dyskusji głos zabrał Kol. J. Miszkiel, przedstawiając informację o zamierzeniach zarządu oddziału w 2018r. Omówił nowe zasady wydawania "Spadochroniarza", przyjmowania nowych członków i przekazywania 1% podatku na cele ZPS. Kol. B. Głów zapoznał zebranych z zasadami korzystania z funduszu socjalnego oraz unormowaniami dotyczącymi pochówków żołnierzy zawodowych z wojskową asystą honorową. Końcowym akordem spotkania było wręczenie pamiątkowych medali 60-co lecia 6 PDPD oraz okolicznościowych dyplomów uznania za działanie w naszym kole.

Gratulujemy i dziękujemy.
T. DOBKOWSKI26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE WYRÓŻNIENI MEDALEM PAMIĄTKOWYM 60-cio LECIA 6 PDPD.

Drozd Krzysztof, Drumlak Piotr, Jedynak Mirosław, Polakowski Marian, Kozak Tadeusz, Musialik Karol, Mrożek Marian, Lewandowski Kazimierz, Mientkiewicz Henryk, Kowalski Leszek, Wójcik Zbigniew, Wójcik Edward, Rutkowski Kazimierz, Zdziarski Marek, Nowotny Mirosław, Leśniak Zbigniew, Goździalski Henryk, Piłat Czesław, Staszewski Dariusz.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI26.01.2018 roku

26.01.2018    17:07

KOMUNIKAT.

CZŁONKOWIE KOŁA WYRÓŻNIENI OKOLICZNOŚCIOWYM DYPLOMEM UZNANIA.

Andryjszyn Maciej, Barankiewicz Witold, Faron Władysław, Janiszek Marian, Jędrysiak Andrzej, Kałuża Walery, Kopalski Marek, Dynamus Kazimierz, Kowalski Leszek, Łapczyński Kazimierz, Kołodziejczyk Jerzy, Kuciel Jakub, Liga Andrzej, Matura Krzysztof, Miszkiel Henryk, Mieszkowski Marek, Nowotny Bogdan, Piszczek Adam, Szanecki Piotr, Wala Marian, Szałański Maciej, Soboczyński Jerzy, Sobol Stefan, Wiśniewski Piotr, Jarosz Jan, Wilk Zbigniew, Wasilewski Wiesław, Banachiewicz Wiesława, Piwoński Zbigniew, Trzaska Jarosław, Szuptarski Leszek.

PRZEWODNICZĄCY
T.DOBKOWSKI1.02.2017 roku

1.02.2017   11:36

INFORMACJA. Zarząd II Oddziału ZPS informuje członków o możliwości dokonania wpłaty składki członkowskiej na podane konto bankowe :
15 1020 2892 0000 5602 0119 0081
ZPS II Oddział Kraków ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków
Składka członkowska za .......rok.
(Od 2013 roku składka członkowska wynosi 30 zł)