Napis
zps_logo
Zps_uep-alfa
ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Wzory stroju organizacyjnego


ubior (340 kB)

Informacje o sprzedaży dotyczące odznak, beretu, plakietek, krawata można uzyskać u skarbnika zarządu
kol. Marian Janiszek tel. 662 - 570 - 174