Zapisy w średniowiecznych księgach sądowych - IHPAN -
SŁOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY ZIEM POLSKICH W ŚREDNIOWIECZU
SIECIECHOWICE

1450 Mikołaj Ossoliński ma zapłacić 200 fl. węg. i 80 grz. oraz 30 grz. salari Żegocie z Czernichowa, poręczając za to Balicami. (ZK 13 s. 376); tenże Mikołaj pożycza 800 grz. od Mikołaja Płazy z Sieciechowic (ZK 13 s. 380);

1451 tenże Mikołaj zastawia za 65 fl. węg. Żegocie z Czernichowa 1 kmiecia w Szczeglicach i 1/2 młyna tamże (ZK 14 s. 58); tenże Mikołaj z bratankiem Andrzejem s. kaszt. rad. Jana zastawiają za 300 fl. węg. Stan. Jelitce z Podstolic część w Balic, Burowie i Szczeglicach (MS 10 s. 151); Andrzej z B. s. kaszt. rad. Jana zastawia za 300 fl. węg. Stan. Jelitce z Podstolic całą swoją cz. w Balicach, Burowie i Szczeglicach (ZK 14 s. 44);

1457 Andrzej Węgier z Czikowej sprzedaje za 600 grz. Jakubowi Płazie z Sieciechowic połowę W. z pr. patronatu kościoła w Morawicy, która mu przypadła pr. bliższości po zm. wuju Mikołaju zw. Bielanka. Pozostałą połowę W. Andrzej dał wcześniej Jakubowi (ZK 14 s. 303-4);

1460 Jakub Płaza z Sieciechowic wyznacza ż. Konstancji c. zm. Jakuba Pieniążka z Iwanowic 400 grz. i 150 fl. posagu i tyleż wiana na całych wsiach Sieciechowice i Lisieniec oraz na połowie W. (ZK 15 s. 164);

1462 br. Jakub i Stanisław Płazowie z Sieciechowic zobowiązują się zapłacić w terminie 100 grz. Janowi Radwanowi z Brzeźnicy [par. Marcyporęba] za posag ich siostry Katarzyny pod gwarancją odstąpienia mu wspólnej dziedziny Brzoskwini. (ZK 152 s. 24);

Na początku XVI wieku wieś Brzozówka trafiła w ręce szlachcica Krystyna Mninoskiego, właściciela Sieciechowic i Tczycy. W dokumencie z 1502 roku występuje Jan Ciemięga (Czyemyega) kmieć z Brzozówki, pierwszy wymieniony z imienia i nazwiska mieszkaniec wsi. Cztery lata później wspomniany Krystyn Mninowski dziedzic Sieciechowic i Tczycy wyznaczył swojej żonie Małgorzacie, córce zmarłego mieszczanina lwowskiego Stana 2000 florenów węgierskich posagu i wiana na połowę dóbr w Sieciechowicach, Tczycy, Brzozówce i Minodze.Opis ze słownika wydanego 1889 roku

slownik_sieciechowice1 (30 kB)
slownik_sieciechowice2 (44 kB)
slownik_sieciechowice3 (6 kB)

źródło Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego Tom X strona 495 wydany w roku 1889 dotyczy opisu SieciechowicGłówna