Home  |  Królik  |  Papuga  |  Kanarek  |  Owczarek  |  Redakcja  |  Klub  |  Kontakt       królik - lapin Królik - kaninchen Królik - Rabbit

 • Home
 • Królik
 • Papuga
 • Kanarek
 • Gryzonie
 • Działka
 • Co nowego
 • Galeria  I
 • Galeria  II
 • Galeria  III
 • Mapa strony
 • Forum Trunia
 • Serwis Trunia
 • Zrób stronę
 • Przyjaciele
 • Literatura
 • Webcam
 • Zapytania
 • Redakcja
 • Lekarze
 • Ustawy
 • Banery
 • Leki
 • Ebook
 • Quiz
 • Linki
 • E-mail
 • Porady Trunia
 • Porady Trunia II
 • Porady Trunia III
 • Opis ras
 • Historia ras
 • Zdjęcia ras
 • Wiwisekcja
 • Sterylizacja
 • Kastracja
 • Angora
 • Rozum
 • Rozród
 • Witaminy
 • Rośliny
 • Zioła
 • Zielnik
 • Historia ziół
 • Imiona
 • Gify królik
 • Gify poczta
 • Znaczki
 • Humor
 • Artykuły
 • Homeopatia
 • Komunikaty
 • Apel Animalsów
 •    
  Home Trunio Galeria   Lokator   Wybór   Dom   Krewni   Oswajanie   Jadłospis  
  Żywienie   Opieka   Choroby   Leczenie   Linki   Sałatki   Nowości   News   Literatura  

  CASTOMIX
  BIWALENTNA SZCZEPIONKA PRZECIWKO POMOROWI I MYKSOMATOZIE KRÓLIKÓW.
  LIOFILIZAT I ZAWIESINA DO WSTRZYKIWAŃ
  .

  Skład:
  Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:
  Liofilizat: Atenuowany wirus myksomatozy królików, szczep MAV≥103 TCID50
  Substancje pomocnicze: Podłoże ochronne do liofilizacji

  Zawiesina:
  Inaktywowany wirus choroby krwotocznej królików (RHDV), szczep PHB 98≥1280 HAU.
  Adiutant: Żel wodorotlenku glinu. Substancje pomocnicze: Tiomersal.

  Wskazania: Czynne uodparnianie królików w celu zapobiegania objawom klinicznym oraz upadkom wywołanym przez wirus choroby krwotocznej królików (RHD) i wirus myksomatozy. Powstanie odporności: 7-14 dni. Utrzymywanie się odporności: 9 miesięcy dla MXT, 12 miesięcy dla RHDV. Według wyników prób klinicznych potomstwo samic szczepionych szczepionką Castomix jest chronione od RHVD przynajmniej podczas pierwszych 6 tygodni życia, zostaje jednak w pełni czułe na zarażenie przez wirus myksomatozy.

  Przeciwwskazania: Nie szczepić zwierząt chorych lub podejrzanych o jakąkolwiek chorobę. Nie zaleca się stosowania szczepionki w ostatnim tygodniu ciąży.

  Działania niepożądane: Nieznane.
  Docelowe gatunki zwierząt: Króliki od 10 tygodnia życia.

  Dawkowanie, droga i sposób podania: Po rozpuszczeniu liofilizatu w płynnej części szczepionki, podać podskórnie jedną dawkę szczepionki (0,5 ml) najlepiej w okolicach łopatki zgodnie z następującym schematem:

  Brojlery królicze:
  Podstawowe szczepienie: pierwsze podanie od 10 tygodnia życia.
  Króliki stad rodzicielskich:
  Podstawowe szczepienie: pierwsze podanie od 10 tygodnia życia, drugie podanie w wieku 6 miesięcy.
  Szczepienie przypominające: podawać jedną dawkę co 9 miesięcy.
  Szczepienia interwencyjne u królików w wieku poniżej 10 tygodnia stosować w zależności od sytuacji epizootiologicznej:
  Podstawowe szczepienie: pierwsze podanie w min. 6 tygodniu życia, drugie podanie miesiąc później.
  Szczepienie przypominające: podawać co 9 miesięcy.
  Uwaga: W związku z sezonowym występowaniem choroby zaleca się wykonywanie szczepień (rewakcynacji) na co najmniej 14 dni przed spodziewanym pojawieniem się zachorowań.

  Zalecenie dla prawidłowego podania: Stosować zwyczajowe zasady aseptyki.
  Sprzęt jak igły i strzykawki przed użyciem winien zostać poddany wyjałowieniu. Przed użyciem szczepionkę ogrzać do temp 18-22°C. Szczepionkę mieszać przed i w trakcie szczepienia.
  Okres karencji: Tkanki jadalne: 0 dni.

  Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Chronić przed światłem. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w lodówce (2-8°C). Chronić przed mrozem. Ważne jest unikanie nawet krótkotrwałych wahań zalecanej temperatury przechowywania. Po rozpuszczaniu liofilizatu produkt użyć w ciągu 2 godzin. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na etykiecie.

  Specjalne ostrzeżenia: W przypadku liofilizowanego składnika szczepionki, tj. wirusa myksomatozy stwierdzono ograniczoną możliwość horyzontalnego rozprzestrzeniania się wirusa. Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się stosowania w ostatnim tygodniu ciąży.
  Po przypadkowej samoinfekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacją lub etykietę.
  Brak dostępnym informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionkami. Dlatego nie zaleca się stosowania innych szczepionek na 14 dni przed lub po zastosowaniu tego produktu.
  Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym poza załączonym płynnym składnikiem.

  Szczególne środki ostrożności przy unieszkodliwianiu nie zużytego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych, jeśli są wymagane: Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

  Opakowania: Pudełko zawierające 1 fiolkę z 20 lub 40 dawkami (liofilizat) i 1 fiolkę z 20 lub 40 dawkami (frakcja płynna).

  Producent: Pharmagal Bio
  Wyłączny dystrybutor: Biowet Drwalew S.A.  Góra        Powrót do działu spisu chorób         Główna

  ----------------------------------------------------------------------------------
  CUNIVAC

  Szczepionka przeciw krwotocznej bronchopneumonii królików, (pomór królików).

  Szczepionka zawiera wirus krwotocznej bronchopneumonii, 0,2% formaliny i 15% żelu wodorotlenku glinu.

  Wskazania:

  Szczepienia zapobiegawcze przeciw zakażeniom wywołanym przez wirus krwotocznej bronchopneumonii /pomoru/ królików.

  Przeciwwskazania i środki ostrożności:

  Nie należy szczepić zwierząt w złej kondycji, wykazujących objawy chorobowe oraz młodszych niż 4-6 tygodni. Szczepionkę należy przechowywać w chłodni, chronić przed zamrożeniem. Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

  Stosowanie i dawkowanie:

  W celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, szczepionkę należy kilkakrotnie wstrząsnąć. Preparat wprowadza się podskórnie lub domięśniowo w ilości 0,5 ml dla królików w wieku 12 tygodni o masie ciała do ok. 1 kg, a w ilości 1 ml dla zwierząt starszych. Króliki szczepione po 0,5 ml należy po upływie 4-6 tygodni ponownie zaszczepić stosując 1 ml szczepionki. Dla uzyskania ochrony całego stada należy okresowo poddawać szczepieniu króliki osiągające wiek 6-12 tygodni.

  Odporność:

  Odporność rozwija się w ciągu 10-12 dni i utrzymuje się przez około 6 miesięcy

  Opakowanie:

  Fioki i flakony po 10, 20, 50 i 100 ml.

  Producent:

  Instytut Weterynarii - Zduńska Wola  MYXOVAC M

  Szczepionka przeciw myksomatozie królików.

  Szczepionka zawiera żywy wirus myksomatozy królików, atenuowany przez wielokrotne pasaże na hodowli komórek nerki królika.

  Wskazania:

  Szczepionka jest zasadniczo przeznaczona do zapobiegawczego uodporniania zdrowych królików w hodowlach wolnych od myksomatozy. Możliwe jest również zastosowanie szczepionki w hodowlach, w których stwierdzono przypadki myksomatozy u pojedynczych zwierząt. Króliki chore należy wyeliminować, a zdrowe zaszczepić. Zastosowanie preparatu u królików będących w okresie inkubacji choroby nie zapobiega pojawieniu się klinicznych objawów, ale nie zaostrza jej przebiegu.

  Stosowanie i dawkowanie:

  Szczepionkę stosuje się u królików w wieku powyżej 4 tygodni, ponieważ u młodszych mogą wystąpić nadmierne odczyny poszczepienne, a nawet padnięcia. U samic ciężarnych zdarzają się niekiedy ronienia. Ich przyczyną jest jednak najczęściej brutalne obchodzenie się ze zwierzętami w czasie szczepienia. Każde zwierze powinno być szczepione przy użyciu oddzielnej igły i strzykawki, a o ile to nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, należy zmienić igłę i strzykawkę przed przystąpieniem do szczepień w kolejnej zagrodzie.

  Szczególne środki ostrożności są niezbędne przy prowadzeniu akcji profilaktycznych w okręgach zapowietrzonych lub zagrożonych, a zwłaszcza po stwierdzeniu w czasie szczepień obecności chorych królików. W takich przypadkach do dalszych szczepień należy użyć świeżo wyjałowionej igły i strzykawki. Szczepionkę rozpuszczona w dołączonym rozpuszczalniku należy wprowadzić podskórnie w ilości 1 ml, bez względu na masę, płeć i rasę królika. Igły i strzykawki używane do szczepień winny być wyjałowione przez gotowanie i wystudzone. Szczepionkę wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

  Odczyn poszczepienny:

  W miejscu wprowadzenia szczepionki powstaje w ciągu kilku dni niewielki guzek. który zanika po 2-4 tygodniach.

  Odporność:

  Odporność poszczepienna pojawia się stosunkowo szybko. Po upływie około 2 tygodni króliki są już niewrażliwe na zakażenia doświadczalne. Odporność utrzymuje się przez co najmniej 6 miesięcy.

  Opakowanie:

  Fiolki po 1, 10 lub 50 dawek.

  INSTRUKCJA PRODUCENTA.
  MYXOVAC ®
  SZCZEPIONKA PRZECIWKO MYKSOMATOZIE KRÓLIKÓW
  SKŁAD

  Atenuowany wirus myksomatozy królików (szczep MAV) namnożony na hodowli komórek nerki królika, o mianie co najmniej 102,5 TCID50 w jednej dawce.

  WŁAŚCIWOŚCI

  Liofilizowana, atenuowana szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodparniania królików przeciwko myksomatozie. Odporność poszczepienna pojawia się ok. 14 dnia po immunizacji i utrzymuje się przez 5 - 6 miesięcy.

  WSKAZANIA
  Profilaktyka myksomatozy królików.
  PRZECIWWSKAZANIA

  Nie należy szczepić samic ciężarnych i królików poniżej 4 tygodnia życia. Nie szczepić zwierząt na 21 dni przed ubojem.

  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
  Nie stwierdzono.
  INTERAKCJE
  Nie stwierdzono.
  DAWKOWANIE I STOSOWANIE

  Szczepionkę po rozpuszczeniu w załączonym rozpuszczalniku należy wprowadzić podskórnie w objętości 1 ml, bez względu na masę ciała, płeć i rasę królika. Podstawowa immunizacja obejmuje jednokrotne szczepienie królików powyżej 4 tygodni życia, przed sezonem występowania myksomatozy. Po 4 miesiącach należy podawać dawkę przypominającą. W rejonach endemicznego występowania myksomatozy, zaleca się przeprowadzić pierwsze szczepienie królików po ukończeniu przez nie 4 tygodni życia, drugie 3 tygodnie później. Szczepienie przypominające należy wykonać po 4 miesiącach.

  WARUNKI PRZECHOWYWANIA
  Przechowywać w temperaturze od + 4º C do + 8º C.
  TRWAŁOŚĆ
  18 miesięcy.
  OPAKOWANIE

  Fiolki zawierające 1, 10 lub 50 dawek szczepionki. Rozpuszczalnik w fiolkach po 1 ml, 10 ml lub w butelkach po 50 ml.

  WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT
  WYDAJE SIĘ Z PRZEPISU LEKARZA WETERYNARII  Producent:

  Puławskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego  CUNIPASTIVAC E


  SZCZEPIONKA PRZECIW PASTERELOZIE
  KRÓLIKÓW DO PODAWANIA PODSKÓRNEGO.


  SKŁAD

  Hodowle bulionowe dwóch krajowych, wysoce immunogennych szczepów, należących do serotypów 3 i 12 Pasteurella multocida. Szczepionka jest inaktywowana formaliną (0,2%) oraz zawiera 15% adiuwantu olejowego.

  WŁAŚCIWOŚCI

  Inaktywowana szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodporniania królików przeciwko pasterelozie. Po zastosowaniu szczepionki CUNIPASTIVAC E Ž pojawia się odporność w ciągu 2 tygodni po iniekcji. Czas trwania odporności poszczepiennej wynosi maksymalnie 3 miesiące. Stopień odporności uwarunkowany jest w znacznej mierze prawidłowym żywieniem oraz warunkami zoohigienicznymi. Szczepionka skutecznie ogranicza śmiertelność spowodowaną ostrą formą pasterelozy. Nie wpływa ona jednak na występowanie nosicielstwa P. multocida oraz chronicznej formy zakaźnego nieżytu nosa zwłaszcza w przypadku niekorzystnych warunków środowiskowych.

  DAWKOWANIE I STOSOWANIE

  Przed rozpoczęciem szczepień przenieść preparat do temperatury pokojowej i bezpośrednio przed iniekcją dokładnie wymieszać zawartość butelki. Preparat podaje się królikom od 7 tygodnia życia, podskórnie, w dawce 1 ml po obu stronach szyi. W środowisku zagrożonym pasterelozą szczepienia należy powtórzyć po upływie 2 - 3 tygodni.

  PRZECIWWSKAZANIA

  Nie należy szczepić zwierząt chorych (poza wskazaniami). Nie należy immunizować samic na 2 tygodnie przed porodem i 2 tygodnie po porodzie.

  DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  W ciągu kilku godzin po podaniu preparatu może wystąpić wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała od 0,5 do 1°C. Ciepłota wraca do normy bez podejmowania leczenia. W miejscu iniekcji szczepionki może pojawić się odczyn zapalny, który ustępuje samoistnie.

  INTERAKCJE

  Podawanie zwierzętom szczepionki CUNIPASTIVAC E Ž, w okresie krótszym niż 2 tygodnie po immunizacji przeciw pomorowi, może obniżać jej skuteczność.

  KARENCJA
  Nie obowiązuje.
  WARUNKI PRZECHOWYWANIA
  Preparat przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze +4 do +8°C.
  TRWAŁOŚĆ
  12 miesięcy.
  OSTRZEŻENIA
  Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  OPAKOWANIE
  Flakony po 50 ml
  WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT
  WYDAJE SIĘ Z PRZEPISU LEKARZA WETERYNARII

  Producent:

  Puławskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego  LEK STOSOWANY DO LECZENIA GRZYBICY

  Fungiderm 0,5%

  (lek przeciwgrzybiczy)
  SKŁAD:
  Clotrimazolum 0,5 g
  Vehiculum:
  ethanolum
  glycerolum
  propylenoglycolum ad 100 ml
  DZIAŁANIE:

  Clotrimazol wykazuje szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego. Szczególnie skutecznie działa przeciwko dermatophytom z rodzajów: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, Aspergillus. Wykazuje również właściwości rzęsistkobójcze. Skuteczność preparatu FUNGIDERM jest znacznie większa od skuteczności innych preparatów dotychczas stosowanych w kraju. W przeciwieństwie do nich, preparat FUNGIDERM charakteryzuje się bardzo korzystnym wskaźnikiem terapeutycznym i może być stosowany bez względu na wiek i stan fizjologiczny zwierzęcia, np. ciąża. Po 4-krotnym zastosowaniu preparatu FUNGIDERM na powierzchnię skóry zwierząt mięsożernych, np.: lisów hodowlanych, psów i kotów zakażonych grzybicą wywołaną przez grzyby z rodzaju Trichophyton lub Microsporum, wyleczonych zostało 93% zwierząt. Dobre wyniki uzyskano również u zwierząt hodowlanych: cielęta, jagnięta i króliki.

  WSKAZANIA:

  Preparat stosować przy dermatomykozach zwierząt hodowlanych: cieląt, jagniąt, królików i zwierząt mięsożernych (szczególnie lisów hodowlanych, psów i kotów), wywołanych przez grzyby skórne, tzw. dermatofity.

  SPOSÓB UŻYCIA:

  Preparat nanieść na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry. W zależności od nasilenia zmian, zabieg wykonać 3-5-krotnie w odstępach 7-10-dniowych.

  UWAGA:
  Preparat nie wymaga przestrzegania okresu karencji.
  OPAKOWANIE:
  100 ml. - butelki szklane
  OKRES WAŻNOŚCI:
  3 lata
  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Sp. z o.o  ADIUSOL E


  Preparat witaminowo-aminokwasowy w proszku rozpuszczalnym w wodzie przeznaczony dla wszystkich gatunków zwierząt.

  Producent: CEVA SANTE ANIMALE - Italy


  Skład: l kg preparatu zawiera:

  witamina A . .............................. 5.000.000 j.m.
  witamina D3.................................. 200.000 j.m.
  witamina E. ......................................5.000 mg
  witamina K3 ......................................1.500 mg
  witamina B1 ......................................2.000 mg
  witamina B2 ......................................2.500 mg
  witamina B6 ......................................l.000 mg
  witamina B12 ........................................10 mg
  witamina C. .....................................25.000 mg
  niacyna...........................................10.000 mg
  kwas pantotenowy. ............................8.000 mg
  lizyna. ............................................30.000 mg
  metionina. .......................................14.500 mg
  cystyna. ...........................................2.200 mg
  tryptofan. .........................................2.000 mg
  treonina. .........................................10.000 mg
  alanina. ...........................................17.000 mg
  arginina. ..........................................16.300 mg
  kwas asparaginowy.............................22.000 mg
  kwas glutaminowy. ............................ 54.000 mg
  glicyna. ............................................ 20.000 mg
  histydyna. .......................................... 4.600 mg
  inozytol. ............................................ .8.000 mg
  izoleucyna. ...................................... .10.000 mg
  leucyna. ........................................... 17.000 mg
  fenyloalanina. ..................................... 7.000 mg
  prolina. ............................................ 12.000 mg
  seryna. ............................................. 11.000 mg
  tyrozyna. ............................................ 8.000 mg
  walina. .............................................. 12.000 mg
  nośnik rozpuszczalny q.s. do.....................1.000 g


  Właściwości:


  Witamina A odgrywa ważną rolę w ochronie przed infekcjami. Pomaga w zwalczaniu choroby przez utrzymanie stabilności komórek nabłonkowych. Witamina D3 odpowiedzialna jest za regulację procesów przemiany wapniowej i fosforowej. Jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju kośćca i wzrostu zwierzęcia. Jej niedobór może prowadzić do krzywicy, rozmiękania kości i tężyczek u zwierząt młodych w okresie wzrostu oraz do osteoporozy i obniżenia jakości skorup jajowych u kur niosek, nawet jeżeli podawana pasza zawiera dostateczną ilość wapnia i fosforu.

  Witamina E charakteryzuje się działaniem antyoksydacyjnym, dzięki któremu zapobiega rozmiękaniu mózgu, skazie wysiękowej (obrzękom) oraz dystrofii mięśni, przy podawaniu z selenem. Jest także konieczna dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego kur oraz dla zapewnienia płodności u dojrzałych samców.

  Witamina K jest odpowiedzialna za utrzymanie prawidłowego, fizjologicznego czasu krzepnięcia krwi. Skutkiem jej niedoboru są krwawienia. Kokcydioza i inne pasożytnicze choroby jelitowe zwiększają zapotrzebowanie na tę witaminę.

  Witaminy grupy B stanowią fizjologiczne składniki wielu układów enzymatycznych w organizmie. Dlatego są niezbędne dla normalnego wzrostu i prawidłowego przebiegu procesów krwiotwórczych u młodych zwierząt, jak również dla nieśności kur. Aminokwasy odgrywają podstawową rolę dla pokrycia zapotrzebowania bytowego zwierzęcia, jego wzrostu, przebiegu ciąży oraz w okresie laktacji. Wiele aminokwasów jest syntetyzowanych w organizmie zwierzęcia, jednakże niektóre z nich nie mogą być syntetyzowane w tempie dostatecznie szybkim dla umożliwienia normalnego wzrostu i dlatego muszą być dostarczane w paszy. Nawet jeżeli pasza zawiera właściwe ilości białek, zwierzęta nie będą wykazywały zadowalającego tempa wzrostu, o ile będą pozbawione wszystkich niezbędnych aminokwasów w dostatecznych ilościach i właściwie zbilansowanych. Dlatego niedobory podstawowych aminokwasów prowadzą do opóźnienia wzrostu, strat produkcyjnych, zmniejszenia odporności na infekcje bakteryjne i redukcję ilości produkowanych jaj lub zmniejszenie ich wielkości, w zależności od stopnia niedoboru i rodzaju brakujących aminokwasów.

  Wskazania: ADIUSOL E stanowi dobrze zbilansowany kompleks witamin i aminokwasów, pokrywający wymagania pokarmowe u drobiu i innych zwierząt gospodarskich. Jest szczególnie zalecany celem osiągnięcia maksymalnej wydajności zwierząt w intensywnej hodowli, szczególnie w okresach stresu.

  Przeciwwskazania: brak
  Działania niepożądane: brak

  Dawkowanie i stosowanie: Podawać doustnie, po rozpuszczeniu w wodzie do picia albo po dokładnym wymieszaniu w paszy, przez okres 3-5 dni.

  Drób - dawkowanie w chowie wielkostadnym: l g / l litr wody do picia lub 2 g / l kg paszy.
  Inne zwierzęta - dawkowanie indywidualne:
  bydło, konie (dorosłe) 10-20 mg/kg m.c.
  cielęta, źrebięta 30-40 mg/kg m.c.
  świnie (w okresie wzrostu) 50-100 mg/kg m.c. maciory 20-40 mg/kg m.c.
  owce, kozy (dorosłe) 10-20 mg/kg m.c.
  jagnięta, koźlęta 20-40 mg/kg m.c.
  króliki 100-250 mg/kg m.c.
  gołębie 100-150 mg/kg m.c.
  drób (nioski, brojlery) 100-150 mg/kg m.c.  Podobnie, jak w przypadku innych preparatów witaminowych, przygotowany roztwór powinien być zużyty w ciągu 24 godzin.
  Warunki przechowywania: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym.
  Trwałość: Dwa (2) lata od daty produkcji.

  Ostrzeżenia: WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT
  WYDAJE SIĘ Z PRZEPISU LEKARZA WETERYNARII

  Opakowania: Saszetki po 100 g; torebki po l kg; worki a 10 kg oraz 25 kg.  HOMEOPATIA


  KAL - POL preparaty homeopatyczne.
  ul. Dworcowa 19
  58-560 Jelenia Góra
  tel./fax (075) 755-93-99
  e-mail: biuro@kalpol.pl


  Homeopatia - pojęcie zaczerpnięte z języka greckiego jest używane dla zamkniętego w sobie systemu terapeutycznego polegającego na łagodnym wspomaganiu naturalnego, regeneracyjnego dążenia organizmu do wyzdrowienia. Jest to biologiczna metoda leczenia wykazująca skuteczne działanie prawie bez żadnych działań ubocznych, której Firma DR. RECKEWEG BENSHEIM jest zobowiązana już od ponad 50 lat.

  W jaki sposób właściwie działa homeopatia?


  Genialny twórca homeopatii, niemiecki lekarz i badacz natury Samuel Hahnemann określił jej sposób działania już ponad dwustu laty przy pomocy prostej reguły: "similia similibus curentur" (lat.) - "podobne leczy podobne". Z nowoczesnego punktu widzenia można określić homeopatię jako rodzaj terapii bodźcowej. Na bazie relacji podobieństwa pomiędzy indywidualną chorobą i wybranym środkiem leczniczym zażycie leku uruchanmia specyficzną symulację: środek, który w przypadku zdrowego człowieka wywołuje określone objawy chorobowe, pomaga choremu wykazującemu podobny zespół objawów. Zgodnie z powyższym w preparatach złożonych z serii DR. RECKEWEG połączono takie substancje, które jak wiadomo z praktyki, pozytywnie działają na dany obraz objawów choroby. Stąd można im przyporządkować sprawdzone i potwierdzone praktyką wskazania. Dzięki takiemu konceptowi terapeutycznemu Firma DR. RECKEWEG mogła zaoferować terapeutom skuteczną, prawie wolną od ryzyka i działań ubocznych metodę leczenia, a pacjentom umożliwić łagodny, zgodny z naturą powrót do zdrowia.

  RV3A BRONCHO-AKUT

  Ostre schorzenia dróg oddechowych u wszystkich gatunków zwierząt: rhino-laryngo-tracheitis, bronchitis i bronchiolitis, pneumonie, ostre fazy chronicznych schorzeń dróg oddechowych, zapalenie limfatycznego pierścienia gardłowego, stany gorączkowe w początkowym, jak również w wysiękowym stadium; następstwa stresów, przeziębień, przebywania w przeciągu. Influenza koni, laryngitis herpetica u konia, grypa u psów, katar u kotów, grypa u bydła, kaszel u prosiąt, laryngotracheitis i bronchitis u drobiu. *) W stanach podostrych i chronicznych porównać patogenezę Antimonium sulf. aurant., Ipecacuanha (także w stanach ostrych) Spongia i Silicea (składniki RV 3C BRONCHO-CHRON)

  . O ile lekarz nie zaleci inaczej i w zależności od wagi ciała stosuje się następujące dawki:
  małe zwierzęta domowe, ptaki ozdobne, gołębie 0,1-1 ml
  szczenięta, koty 0,5 - 2 ml
  psy 1 - 4 ml
  owce, kozy 3 - 5 ml
  cielęta, świnie 5 ml
  bydło 10 ml
  konie, przy iniekcji sc. lub im. 5 ml
  konie, przy iniekcji iv. 10 ml.

  W przypadku dużych stad i drobiu korzystniejsze jest leczenie przy pomocy RV 3A BRONCHO-AKUT-oral (rozpuszczonych globulek podanych z pokarmem lub napojem). Ustalenie częstotliwości i długości okresu podawania leku opiera się w pierwszej linii na podstawowych zasadach homeopatii, zgodnie z którymi po zauważeniu poprawy zmniejsza się częstotliwość podawania leku i po osiągnięciu stanu normalnego dalsze podawanie uważa się za zbędne. O ile lekarz nie zaleci inaczej, wstrzykiwać określoną dawkę 1-2 razy w ciągu dnia, przez 2-3 dni; w miarę następowania poprawy - rzadziej. Również w podostrych i chronicznych stanach można stosować RV3A zgodnie z zasadami homeopatii; w takich przypadkach lek podaje się już od początku rzadziej i redukuje częstotliwość podawania leku wraz z następującą poprawą. Po wprowadzającym leczeniu wstrzykiwaniami można kontynuować terapię przy pomocy globulek RV 3A BRONCHO-AKUT-oral.

  Bez środków konserwujących. Po napoczęciu jak najszybciej zużyć. Przechowywanie w chłodnym miejscu i sterylne pobieranie są ważnymi elementami właściwego użytkowania. Nie stosować leku po upływie terminu ważności. Lek przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

  Zachowanie okresu karencji nie jest konieczne.
  Potęgowane ręcznie zgodnie z klasyczną metodą Hahnemanna.

  RV 3C BRONCHO - CHRON

  Chroniczne i nawracające schorzenia dróg oddechowych'1, chroń, laryngitis, rhinotracheitis, chroń, bronchitis i bronchiolitis, asthmoide bronchitis, emphysem, dyspnoe, kaszel „sercowy" i in. Chroniczny kaszel, dychawica i cór pulmonale u konia (COPD); grypa u bydła; rhinitis atrophicans; chroniczny kaszel u psów („kaszel sercowy", kaszel nerwicowy); kaszel z dusznościami wymiotnymi u psa i kota; chroniczny katar u kota; laryngotracheitis i bronchitis u drobiu; następstwa wszelkiego rodzaju szczepionek u wszystkich gatunków. -) Przy stanach ostrych i podostrych porównać patogenezę Aconitum, Hepar sulfuris i Ferrum phosphoricum (składniki RV 3A BRONCHO-AKUT). Jeśli ostre symptomy odpowiadają raczej patogenezie składników zawartych w RV 3C BRONCHO-CHRON, można stosować ten lek również w stanach ostrych zgodnie z podstawową zasadą homeopatii: Rozstrzygają nie wskazania kliniczne lecz patogenetyczne podobieństwo!

  O ile lekarz nie zaleci inaczej i w zależności od wagi ciała stosuje się następujące dawki:
  małe zwierzęta domowe, ptaki ozdobne, gołębie 0,1-1 ml
  szczenięta, koty 0,5- 2 ml
  psy 1 - 4 ml
  owce, kozy 3 - 5 ml
  cielęta, świnie 5 ml>br> bydło 10 ml
  konie, przy iniekcji sc. lub im. 5 ml
  konie, przy iniekcji iv. 10 ml.

  W przypadku dużych stad i drobiu korzystniejsze jest leczenie przy pomocy RV3C BRONCHO-CHRON-oral (rozpuszczonych globulek podanych z pokarmem lub napojem). Ustalanie częstotliwości i długości okresu podawania leku opiera się w pierwszej linii na podstawowych zasadach homeopatii, zgodnie z którymi po zauważeniu poprawy zmniejsza się częstotliwość podawania leku i po osiągnięciu stanu normalnego dalsze podawanie uważa się za zbędne. O ile lekarz nie zaleci inaczej, wstrzykiwać określoną dawkę co 2-3 dni, przez kilka tygodni. W miarę następowania poprawy - rzadziej. W ostrych fazach schorzeń chronicznych może okazać się konieczne znacznie częstsze wstrzykiwanie RV 3C. Także w tym przypadku redukuje się częstotliwość podawania leku wraz z następującą poprawą. Po wprowadzającym leczeniu wstrzykiwaniami można kontynuować terapię przy pomocy globulek RV3C BRONCHO-CHRON-oral.

  Bez środków konserwujących. Po napoczęciu jak najszybciej zużyć. Przechowywanie w chłodnym miejscu i sterylne pobieranie są ważnymi elementami właściwego użytkowania. Nie stosować leku po upływie terminu ważności. Lek przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

  Zachowanie okresu karencji nie jest konieczne.
  Potęgowane ręcznie zgodnie z klasyczną metodą Hahnemanna.


  RV 4 CARDIO

  Ostre i chroniczne dolegliwości sercowo-krążeniowe. Do łagodnego odprowadzania wody z obrzęków i wodobrzusza. Osłabienie mięśnia sercowego i zaburzenia przewodnictwa bodźców nerwowych. Do wzmocnienia organizmu po rekonwalescencji; obrzęk nóg, obrzęk napletka u koni; serce starzejących się zwierząt i wodobrzusze u psa i kota; odma płuc i kaszel „sercowy"*); obrzęk wymion u krów; osłabienie serca i puchlina u świń; zapobiegawczo przeciwko nagłej śmierci sercowej u świń i drobiu. Komplikacje podczas narkozy i infuzji (także zapobiegawczo); zamartwica u noworodków.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej i w zależności od wagi ciała stosuje się następujące dawki:
  małe zwierzęta domowe, ptaki ozdobne, gołębie 0,1-1 ml
  szczenięta, koty 0,5 - 2 ml
  psy 1 - 4 ml
  owce, kozy 3 - 5 ml
  cielęta, świnie 5 ml
  bydło 10 ml
  konie, przy iniekcji sc. lub im. 5 ml
  konie, przy iniekcji iv. 10 ml.

  W przypadku dużych stad i drobiu korzystniejsze jest leczenie przy pomocy RV 4 CARDIO-oral (rozpuszczonych globulek podanych z pokarmem lub napojem). Ustalanie częstotliwości i długości okresu podawania leku opiera się w pierwszej linii na podstawowych zasadach homeopatii, zgodnie z którymi po zauważeniu poprawy zmniejsza się częstotliwość podawania leku i po osiągnięciu stanu normalnego dalsze podawanie uważa się za zbędne.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, wstrzykiwać określoną dawkę 1-2 razy w ciągu dnia, przez kilka dni. W bardzo ostrych, niebezpiecznych dla życia przypadkach można wstrzykiwać RV 4 co godzinę; przy oznakach poprawy - rzadziej.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, wstrzykiwać określoną dawkę 2-3 razy w ciągu tygodnia, przez kilka tygodni; w miarę następowania poprawy - rzadziej. Po wprowadzającym leczeniu wstrzykiwaniami można kontynuować terapię przy pomocy globulek RV 4 CARDIO-oral.

  Bez środków konserwujących. Po napoczęciu jak najszybciej zużyć.
  Przechowywanie w chłodnym miejscu i sterylne pobieranie są ważnymi elementami właściwego użytkowania.
  Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
  Lek przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
  Zachowanie okresu karencji nie jest konieczne.
  Potęgowane ręcznie zgodnie z klasyczną metodą Hahnemanna.

  RV 5 CHOLIREN

  Do ochrony wątroby przed zatruciami, stany z pozostałościami toksycznymi, pankreopatia, hepatoza, acetonemia, zatrucie pokarmowe, choroba obrzękowa, niestrawność, nieprawidłowe trawienie, chronicznie nawracające biegunki, zaleganie wskutek dolegliwości wątroby.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej i w zależności od wagi ciała stosuje się następujące dawki:
  matę zwierzęta domowe, ptaki ozdobne, gołębie 0,1-1 ml
  szczenięta, koty 0,5 - 2 ml
  psy 1 - 4 ml
  owce, kozy 3 - 5 ml
  cielęta, świnie 5 ml
  bydło 10 ml
  konie przy iniekcji sc. lub im. 5 ml
  konie przy iniekcji iv. 10 ml.

  W przypadku dużych stad i drobiu korzystniejsze jest leczenie przy pomocy RV 5 CHOLIREN-oral (rozpuszczonych globulek podanych z pokarmem lub napojem). Ustalanie częstotliwości i długości okresu podawania leku opiera się w pierwszej linii na podstawowych zasadach homeopatii, zgodnie z którymi po zauważeniu poprawy zmniejsza się częstotliwość podawania leku i po osiągnięciu stanu normalnego dalsze podawanie uważa się za zbędne.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, wstrzykiwać określoną dawkę 1-2 razy w ciągu dnia, przez kilka dni; w miarę następowania poprawy - rzadziej.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, wstrzykiwać określoną dawkę 2 razy w ciągu tygodnia, przez kilka tygodni; w miarę następowania poprawy - rzadziej. Po wprowadzającym leczeniu wstrzykiwaniami można kontynuować terapię przy pomocy globulek RV 5 CHOLIREN-oral.

  Bez środków konserwujących. Po napoczęciu jak najszybciej zużyć.
  Przechowywanie w chłodnym miejscu i sterylne pobieranie są ważnymi elementami właściwego użytkowania.
  Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
  Lek przechowywać w miejscach niedostępnych dzieci.
  Zachowanie okresu karencji nie jest konieczne.
  Potęgowane ręcznie zgodnie z klasyczną metodą Hahnemanna.


  Góra        Powrót do działu spisu chorób         Główna