Home  |  Królik  |  Papuga  |  Kanarek  |  Owczarek  |  Redakcja  |  Klub  |  Kontakt       królik - lapin Królik - kaninchen Królik - Rabbit

 • Home
 • Królik
 • Papuga
 • Kanarek
 • Gryzonie
 • Działka
 • Co nowego
 • Galeria  I
 • Galeria  II
 • Galeria  III
 • Mapa strony
 • Forum Trunia
 • Serwis Trunia
 • Zrób stronę
 • Przyjaciele
 • Literatura
 • Webcam
 • Zapytania
 • Redakcja
 • Lekarze
 • Ustawy
 • Banery
 • Humor
 • Ebook
 • Quiz
 • Linki
 • E-mail
 •    

  Jak przygotować się do wyjazdu z królikiem poza granice kraju.


  Opis w jaki sposób należy załatwić formalności aby przy wyjeździe poza granicę kraju nie napotkać na trudności. Własną drogę pokonania administracyjnych łamigłówek opisuje Monia będąca obecnie wraz ze swym królikiem w Kanadzie.


  Jestem przekonana, że każdy właściciel zwierzęcia chętnie poszerzy zakres swojej wiedzy na temat wywozu zwierząt z kraju, gdyż nigdy nie wiadomo co nas w życiu czeka... jak to było zresztą w naszym przypadku.

  Nie ukrywam, że nie jest to łatwe, zwłaszcza w przypadku, kiedy ma się mało czasu. Niektóre dokumenty należy sporządzić z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Ponadto przepisy dotyczące szczepień jakimi są objęte np. króliki w Polsce nie pokrywają się z przepisami w Kanadzie. Mam na myśli szczepienie przeciw myksomatozie. Nie ma szans, by królik, który został zaszczepiony na tę chorobę uzyskał wstęp do Kanady.

  Od czego zacząć... Z pewnym wyprzedzeniem należy poinformować rządowego dr wet. w Kanadzie o tym, że takie a nie inne zwierzę zostanie przywiezione do tego kraju. Wówczas dr musi sprawdzić czy miejsce, w którym będzie przebywać zwierzę spełnia warunki odnośnie kwarantanny, które zwierzę bezwzględnie musi odbyć. Ponadto osoba importująca zwierzę do Kanady zobowiązana jest powiadomić odpowiednie służby weterynaryjne, które po uzyskaniu danych eksportera wysyłają odpowiednie dokumenty do eksportera do Polski, są one niezbędne przy przekraczaniu granicy. Mam tu na myśli m.in. IMPORT PERMIT.

  Królik musi przejść jeszcze odprawę celną. W tym celu należy złożyć wniosek do Urzędu Celnego dla mieszkających w Warszawie urząd mieści się na ul. Wirażowej 35. Treść wniosku pozostawia wiele do życzenia, ale biurokracja to biurokracja... Tego, potocznie mówiąc, nie przeskoczymy.... W oddziale celnym pracownik poprosi o transporter, w któym planujemy przewozić zwierzę. Następnie "przepuści" klatkę przez urządzenie wykrywające coś, na co prawo nie zezwala... i już po bólu. W zasadzie dłużej czekałam na pracownika niż cała procedura w Urzędzie Celnym trwała.

  Jeśli mogę coś osobiście doradzić komukolwiek, kto planowałby wylot ze zwierzęciem do Kanady, dobrze by było nawiązać mailowy kontakt z dr, który będzie odbierał zwierzę na lotnisku. Jest to o tyle ważne, bo można wtedy wysłać skany dokumentów, z którymi się zamierza przylecieć i jednocześnie upewnić się że wszystko jest ' w porządku'. Oczywiście dużo zależy od dobrej woli dr, by się zgodził na taki układ oraz od naszej znajomości języka. Ponadto niezbędna jest aktualna książeczka zdrowia, oraz świadectwo zdrowia przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza. Oczywiście wszystko się wiąże z kosztami, ale z innej strony, jeśli komuś nie zależy lub nie jest przywiązany do zwierzęcia, to nie musi ponosić takich wydatków....

  Nie bez znaczenia jest również nawiązanie kontaktu z liniami lotniczymi i zapoznanie się DOKLADNIE jakie są warunki przewozu zwierzęcia. W przypadku PLL LOT nie ma szans by zwierzę jakim jest królik leciało na pokładzie w klatce np. pod siedzeniem właściciela, jak to jest w przypadku psów czy kotów a chyba nawet fretek. W grę wchodzi jedynie przewóz zwierzęcia jako ładunek cargo. W tym celu można się kontaktować pisząc pod adres cargobooking@lot.pl bądź dzwonić pod nr 022 606 77 77, gdzie można dokonać rezerwacji prawdopodobnie nie wcześniej niż 2 tyg przed wylotem. Linie rządają certyfikatu zdrowia, który wydaje za opłatą Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz jego tłumaczenia przysięgłego ( które musimy na własną rękę załatwić), które muszą być sporządzone nie wcześniej niż 10 dni przed wylotem.

  Jeszcze jedna ważna informacja otóż na pokładzie samolotu jest ograniczona liczna luków bagażowych, w których przewożone są zwierzęta. Z tego właśnie powodu właściciel, któremu zależy na tym by zwierzę leciało tym samym samolotem co on sam, powinien się dowiedzieć tego. W przypadku LOT Cargo, już po wstępnej rezerwacji służby cargo wysyłają zapytanie do LOT-u odnośnie wolnych miejsc dla zwierzęcia. Bywają podobno loty, w których nie ma możliwości by zwierzę leciało tym samym kursem co właściciel dlatego warto wcześniej to sprawdzić.

  Optymalny czas przybycia na terminal nie powinien być później niż 3-4 godz przed odlotem, by wpierw nadać zwierzę. Chce zaznaczyć, że nie jest to ten sam terminal, w których odbywa się odprawa pasażerów.....Tam też, do klatki zwierzęcia umieszczony zostaje list przewozowy. Tak czy inaczej na wszelki wypadek warto mieć kopie wszystkich możliwych dokumentów ze sobą, ponieważ oryginały zostają dołączone do listu przewozowego, a wtedy już nie mamy do nich wglądu przez jakiś czas. Nie jest tak trudno wsadzić zwierzę do samolotu, ale dużo trudniej załatwić wszystkie możliwe formalności już na miejscu, zatem rozsądnie jest się bardzo dokładnie dowiedzieć, co nas czeka na miejscu.

  Zdecydowanie nie polecam wylotu w niedzielę, gdyż służby zajmujące się odprawą ładunków cargo w Polsce, w tym np zwierząt, pracują zdecydowanie wolniej a i załoga nie jest tak liczna jak w tygodniu. Ponadto przylatując w niedzielę do miejsca docelowego narażamy się na koszt związany z uiszczeniem dodatkowej opłaty dla doktora... ponieważ niedziela nie jest jego powszednim dniem pracy....bądź... opłata za hotel dla zwierzęcia.. że już nie wspomnę o tym, iż niepotrzebnie wydłuża się czas rozłąki z pupilem.... Możnaby się tak rozpisywać, ale na pewno niektóre z podanych przeze mnie informacji są dla właścicieli królików oczywiste. Jeśli coś nie wyjaśniłam na tyle klarownie na ile powinnam proszę śmiało pisać na adres redakcji Domowego Zwierzyńca.

  Monia

  Autorka artykułu zastrzega sobie, iż przepisy mogły ulec zmianie (stan prawny marzec 2007)dlatego każdy wyjeżdżający musi dokładnie sprawdzić czy nie zaszły jakieś zmiany.


  Bardzo chętnie umieścimy informacje na temat formalności jakie należy spełnić przy wyjeździe do innych krajów.


  Wzór zaświadczenia opracowanego przez autorkę artykułu wraz z lekarzem weterynarii na podstawie wymagań strony kanadyjskiej.  Powiatowy Lekarz Weterynarii w...........

  The Poviat Veterinary Surgeon in ........

  Adres

  Miejscowość, data

  ZAŚWIADCZENIE
  CERTIFICATE

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w .............zaświadcza, że królik rasy ........, maści ............., urodzony w ........ roku, a będący własnością Pani ......zamieszkałej ................został zbadany dnia .................................... i nie wykazał zmian klinicznych żadnej choroby zakaźnej, na którą jest podatny.

  - The Poviat Veterinary Surgeon in ……… hereby certifies that the rabbit, breed – ………., color – ………., born in ……….., whose owner is Ms. …………. residing at ………………….. was examined on the day of …………….. The pet has been found health and free from any clinical evidence of infectious disease.

  Ponadto stwierdza się że:
  - Additionally it is certified that:

  1. Zwierzę nie było szczepione przeciwko myksomatozie królików oraz pochodzi z terenu na którym nie stwierdzono w ciągu ostatnich 6 – ciu miesięcy klinicznych i epidemiologicznych dowodów obecności wirusa myskomatozy królików.

  - 1. The pet was not vaccinated against rabbit myxomatosis and the premises of its origin have been free from any clinical or epidemiological evidence of the rabbit myxomatosis for the period of 6 months prior to the date of exportation.

  2. Zwierzę zostało zaszczepione dnia ............ przeciwko pomorowi królików (VHD), a w okresie ostatnich 90 –ciu dni na terenie, z którego pochodzi królik nie stwierdzono pomoru królików.

  - 2. On ……………. the pet was vaccinated against rabbit viral hemorrhagic disease (VHD), and no case of rabbit calicivirus disease has been diagnosed on the premises of its origin during 90 days immediately preceding export.

  Official round seal
  of the POVIAT VETERINARY SURGEON IN ………….

  Imię i nazwisko dr
  Licence no………..
  3. W ciągu 90 – ciu dni poprzedzających wydanie w/w zaświadczenia zwierzę przebywało w miejscu pochodzenia i nie miało kontaktu ze zwierzętami chorymi.

  -3. Within 90 days preceding the issuance of this certificate the pet resided on the premises of its origin and had no contact with any infected animals.

  4. Królik przeznaczony do importu został poddany badaniu w dniu ............, przez weterynarza uznanego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ............. Zwierzę poddane badaniu nie wykazuje epidemiologicznych oraz klinicznych objawów chorób zakaźnych oraz nie miało kontaktu ze zwierzętami chorymi.

  - 4. The rabbit presented for importation was inspected on the ……….. by an inspector designated for such purposes by The Poviat Veterinary Surgeon in ……... The inspected animal was found healthy and free from any clinical evidence of infectious disease and, as far as can be determined, exposure thereto.

  5. Właściciel zwierzęcia, Pani ........... została poinformowana o obowiązku zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w......... choroby bądź zgonu zwierzęcia w okresie między dniem, w którym zwierzę zostało poddane badaniu, a dniem wylotu.

  - 5. The owner, Mrs. ………….., has been instructed to report any suspected illness or death affecting the animal between the date of the examination and the date of the shipment.

  6 .Właściciel zwierzęcia, Pani ........., została poinformowana co do obowiązku zapoznania się z odpowiednimi warunkami - zgodnymi z International Air Transport Association (IATA) Live Animal Regulations oraz zgodnymi z Office International des Epizooties (OIE) - w jakich zwierzę powinno być transportowane. W trakcie transportu zwierzę nie może być poddane pod działanie czynników mających szkodliwy wpływ na stan jego zdrowia.

  - 6 . The owner of the animal, Mrs. …………, has been informed to adhere to the regulations according to the International Air Transport Association (IATA) Live Animal Regulations, approved by the Office International des Epizooties (OIE). The animal is fit to be transported without suffering by reason of infirmity, illness or other causes during the expected journey.

  Official round seal
  of the POVIAT VETERINARY SURGEON IN ………….

  Imię i nazwisko dr
  Licence no………..
  7. Powiatowy Lekarz Werterynarii w ........ poinformował właściciela zwierzęcia, Panią ..........., iż od momentu transportowanie zwierzęcia z miejsca pochodzenia (Polska) do miejsca docelowego (Kanada), wszelkie przenośne środki, służące do transportu zwierzęcia powinny być czyste oraz poddane dezynfekcji a nieskonsumowane jedzenie oraz podkład należy spalić.

  -7.The Poviat Veterinary Surgeon in …… informed the owner of the animal, Mrs. ……….., that all conveyances used to transport the qualifying animal from the premises of origin (Poland) until arrival at the Canadian port of entry must have been cleaned and disinfected as designated under the health of animals act and that all litter and surplus feed must be disposed of by incineration.

  Zaświadczenie wydaje się na prośbę Pani .......... - This certificate was issued on request of Ms. ………………

  Official round seal
  of the POVIAT VETERINARY SURGEON IN ………….

  Imię i nazwisko dr
  Licence no………..
  OPIS JAK SPROWADZIĆ KRÓLIKA Z ZAGRANICY - materiał nadesłała Ola Wrobel  INFORMACJA INSPEKTORAT WETERYNARYJNY

  Uprzejmie informuję, że królik musi posiadać świadectwo zdrowia, wystawione przez upoważnionego lekarza weterynarii w kraju trzecim (w tym przypadku - w Chinach) oraz spełniać wymogi zdrowotne określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt. Proponowany wzór świadectwa znajdzie Pani pod adresem:
  http://www.wetgiw.gov.pl/files/2219_swiadectwo_kroliki

  Przedstawiony wzór świadectwa zdrowia może być stosowany przy przywozie na terytorium Polski królików domowych. Dopuszcza się stosowanie innych świadectw zdrowia, jeśli ich treść potwierdzać będzie wymagania zdrowotne określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.
  W przypadku przywozu królika w obecności osoby za niego odpowiedzialnej (właściciel, inna osoba wyznaczona przez właściciela), w celach niehandlowych, kontrola graniczna zostanie przeprowadzona przez funkcjonariuszy służby celnej na jednym z wyznaczonych przejść granicznych, których lista zamieszczona jest pod adresem: http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2074

  Przywożone zwierzę musi spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie dla niektórych gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem par. 4 i par. 10.
  Powyższy akt prawny znajdzie Pani pod adresem:
  http://www.wetgiw.gov.pl/files/2550_2005.37.332_02.07.htm
  W treści aktu prawnego wymienione są wymagania weterynaryjne, jakie mają być poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w świadectwie zdrowia.
  Wśród wymagań nie wspomniano o szczepienia ochronnych.

  Przepisy unijne nie przewidują oznakowania indywidualnego przy pomocy mikrochipu zwierząt domowych takich jak króliki. Nie wymagany jest również paszport. Przepisy krajowe (polskie) nakazują posiadanie weterynaryjnego świadectwa zdrowia, o czym wspominałam Pani w poprzednich mailach.
  Może wymagania, o kórych Pani wspomniała wynikają z regulaminu przewoźnika (linii lotniczych)?
  W Polsce kwarantanna królika po przywozie nie jest wymagana.


  Informacje: www.lot.com , www.latajznami.pl

  PRZEWÓZ ZWIERZĄT W SAMOLOTACH

  Przewóz zwierząt (pies i kot) samolotem możliwy jest między krajami Unii Europejskiej. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport zgodny ze standardami UE (Decision 2003/803/EC), posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz musi być identyfikowalne: powinno mieć wszczepiony mikrochip lub czytelny tatuaż. Dodatkowo wyjeżdżając z psem lub kotem do Szwecji, Wielkiej Brytanii, Malty i Irlandii zwierzę musi mieć zrobione testy na poziom przeciwciał (regulacja EC 998/2003). Zwierzę powinno być wolne od kleszczy i tasiemców a informacje o leczeniu i szczepieniach w tym zakresie muszą być wpisane do paszportu.

  Zwierzęta mogą podróżować samolotami również do innych krajów niż europejskie. Przepisy w większości wypadków są mniej restrykcyjne. Trzeba pamiętać, że przewożenie samolotem zwierzęcia wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji. W kabinie pasażerskiej mogą przebywać jedynie małe psy i koty.

  Podróż ze zwierzęciem
  PLL LOT umożliwiają przewóz zwierząt (pies i kot) jako bagaż pasażerski w kabinie lub bagażniku samolotu. Jest to możliwe po spełnieniu następujących warunków: - przewożone zwierzęta muszą posiadać książeczki szczepień oraz aktualne zaświadczenia od weterynarza uwzględniające przepisy kraju wylotu, docelowego oraz portów tranzytowych; - zwierzęta muszą być przewożone w pojemnikach odpowiednich do ich wagi i rozmiarów (waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem, przewożonego w kabinie pasażerskiej, nie może przekroczyć 8 kilogramów)


  Miejsce przewozu
  Samoloty
  B767
  Samoloty
  B737
  Samoloty ATR
  Samoloty ERJ
  Kabina pasażerska
  Maksymalnie
  55x40x20*
  Maksymalnie
  55x40x20*
  Maksymalnie
  45x30x20*
  Maksymalnie
  45x30x20*


  Informacja o dopuszczalnych wymiarach klatek przy przewozie zwierząt jako bagaż w lukach bagażowych dostępna jest w biurach rezerwacji i sprzedaży PLL LOT lub w biurach agentów ;
  - pojemnik musi być na tyle obszerny, aby zwierzę mogło swobodnie stać, obrócić się i położyć w naturalnej pozycji.
  - przewóz zwierzęcia należy zgłosić z wyprzedzeniem, w trakcie dokonywania rezerwacji pasażerskiej. Usługa jest płatna, opłaty dokonuje się w biurach rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, jak również u agentów.
  - liczba zwierząt przewożonych jednocześnie jednym samolotem jest ograniczona.
  - PLL LOT umożliwiają również transport innych zwierząt w luku bagażowym samolotu jako ładunek cargo.
  UWAGA! Dla psa przewodnika osoby niewidomej nie stosuje się ograniczenia wagowego, jak również nie wymaga się pojemnika. Pies powinien być w uprzęży i w kagańcu. Szczegółowych informacji o warunkach przewozu i opłatach udzielają biura rezerwacji i sprzedaży PLL LOT, jak również agenci. UWAGA! Pasażerom przewożącym żywe zwierzę jako bagaż nie rejestrowany (PETC) nie przydziela się miejsc w pierwszych rzędach klasy serwisowej.

  Informacje: www.lot.com , www.latajznami.pl


  Nowy europejski paszport dla zwierząt domowych wystawiony przez weterynarza znacznie upraszcza podróże w towarzystwie naszych czworonogów. Zabierając w podróż kota lub psa, musimy pamiętać o paszporcie z poświadczeniem ważnych szczepień przeciwko wściekliźnie. Do końca 2011 r. Irlandia, Malta, Szwecja i Wielka Brytania dodatkowo wymagają potwierdzenia, że szczepienie jest skuteczne.

  Ponadto przy wjeździe na terytorium Irlandii, Malty i Wielkiej Brytanii (również do końca 2011 r.) wymaga się zaświadczeń o leczeniu przeciwkleszczowym oraz przeciw tasiemcowi bąblowcowemu. Z kolei przy wjeździe do Finlandii i Szwecji wymagane są zaświadczenia o leczeniu przeciw tasiemcowi bąblowcowemu.

  Zwierzę powinno mieć znak identyfikacyjny w postaci wszczepionego elektronicznego mikroczipa. Do 3 lipca 2011 r. akceptowany jest także czytelny tatuaż, z wyjątkiem Irlandii, Malty i Wielkiej Brytanii, gdzie wymagany jest już mikroczip.


  QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING PET PASSPORTS - Pytania i odpowiedzi dotyczące paszportów dla zwierząt.

  Więcej informacji o podróżach ze zwierzętami po krajach UNI Europejskiej znajdziesz na stronie http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm  Góra     Powrót    Główna