Home  |  Królik  |  Papuga  |  Kanarek  |  Owczarek  |  Redakcja  |  Klub  |  Kontakt       królik - lapin Królik - kaninchen Królik - Rabbit

 • Home
 • Królik
 • Papuga
 • Kanarek
 • Gryzonie
 • Działka
 • Co nowego
 • Galeria  I
 • Galeria  II
 • Galeria  III
 • Mapa strony
 • Forum Trunia
 • Serwis Trunia
 • Zrób stronę
 • Przyjaciele
 • Literatura
 • Webcam
 • Zapytania
 • Redakcja
 • Lekarze
 • Ustawy
 • Banery
 • Humor
 • Ebook
 • Quiz
 • Linki
 • E-mail
 •    
  Hodowla       Pożywienie       Choroby       Kalendarz      

  Słownik hodowcy

  Agatowe - kanarki rzędu 3, charakterystyczną cechą jest rozcieńczona melanina, występująca w piórach na całym ciele.

  Albinos - ptak o czysto białym upierzeniu, pozbawiony kolorowego pigmentu, z czerwonym zabarwieniem oczu. Naukowo albinos to organizm niezdolny do syntezy melaniny (całkowicie lub częściowo). W terminologii hodowców albinos to biały ptak.

  Aspergiloza - Aspergiloza to choroba wywołana grzybem Aspergillus.

  Barwniki - syntetyczne barwniki lub witaminowe podawane ptakom w celu
  uzyskania,intensywniejszej barwy, lub naturalne np. karoten z marchewki.

  Bastard - hybryda, mieszaniec ptak powstały w wyniku skrzyżowania dwóch
  gatunków blisko spokrewnionych.

  Brunatne - kanarki rzędu 4.

  Cechy sprzężone z płcią - geny odpowiedzialne za określone cechy i znajdujące się w chromosomach płci.

  Chromosomalne rozróżnianie płci - sposób laboratoryjnego rozpoznawania płci u ptaków nie posiadających wyraźnego dymorfizmu płciowego (monomorficznych).

  Chromosomowa teoria dziedziczenia - teoria w której czynniki dziedziczności "geny" znajdują się w chromosomach, ułożone liniowo, w ściśle określonym miejscu, geny jednego chromosomu dziedziczą się razem ( są sprzężone), a różnych są niezależne.

  Chromosomy - stałe składniki jąder komórkowych roślin i zwierząt zbudowane z DNA i białek.

  Cysty piórowe - twory powstające z nieprawidłowo rozwijających się piór, powodujące stany zapalne.

  Czarne - kanarki rzędu 2, są zwane czarnymi ze względu na obecność melaniny w ich piórach.

  Czyste jajko - (puste) nie zapłodnione.

  Dodatki mineralne - piasek, wapno, węgiel drzewny.

  Dominujący - gen, który dominuje nad innymi. Najczęściej dominujaca jest barwa naturalna. Wystarczy jeden gen dominujący żeby odmiana ujawniła się w fenotypie (wyglądzie)

  Drożdżyca - choroba powodowana przez grzyby z rodzaju Candida, dotyczy wola.

  Dutka - część pióra tkwiące w skórze, przechodząca w stosinę, na której znajdują się chorągiewki pióra.

  Dymorfizm płciowy - różnice w wyglądzie samca i samicy.

  Dzwonek dęty - tura w śpiewie kanarka harceńskiego.

  Flet - tura w śpiewie kanarka harceńskiego.

  Geny - fragmenty DNA znajdujące się w chromosomach, odpowiedzialne za cechy osobnika.

  Gładki - określenie ptaka nie posiadającego koronki.

  Heterozygota - osobnik mający dwa odmienne geny tej samej pary.

  Hybryda - zob. bastard.

  Intensywny - kolor upierzenia.

  Izabele - kanarki rzędu 5.

  Kanar - podstawowe nasiona w żywieniu kanarka.

  Karotenoidy - barwniki roślinne żółtoczerwone, dające ptakom intensywniejszy kolor.

  Klatka wystawowa - określona jest ścisłym regulaminem wystaw ornitologicznych.

  Kloaka - otwór stekowy (odbytowy), najpewniejszy sposób rozróżnienia płci.

  Konop - potoczna nazwa makolągwy.

  Konopie - nasiona oleiste.

  Koronka - określenie układu piór na głowie ptaka.

  Krzyżowanie wsobne - łączenie w pary osobników blisko spokrewnionych.

  Krzyżowanie wsteczne - kojarzenie w pary potomstwa i rodziców.

  Kształtne - zwane posturalnymi lub garbatymi, rasa kanarków hodowana dla uzyskania określonego kształtu, znanych jest około 26 odmian.
  Lipochromowe - kanarki rzędu 1.

  Melanina - pigment brunatny i czarny, też brązowy, rudobrązowy.

  Melanistyczny - osobnik mający nienormalnie, ciemno zabarwione pióra.

  Miękkojad - odżywiający się owocami, owadami, nektarem.

  Monomorficzny - ptak nie wykazujący wyraźnego dymorfizmu płciowego.

  Mutacja - wystąpienie nowych cech u potomstwa, których nie mają rodzice. Nagłe, utrwalona tworzy odmianę. Ale w literaturze hodowlanej mutacja i odmiana występują zamiennie.

  Mutacja recesywna - Ptak musi mieć dwa (musi dostać je od obu rodziców) geny tej mutacji aby była ona widoczna w fenotypie. Jeden gen może być jednak przekazywany potomstwu.

  Obrączka zaciskowa - można zakładać ptakom w różnym wieku.

  Obrączka zamknięta - można założyć tylko pisklętom.

  Odmiana - jednostka w systematyce organizmów, niższa od podgatunku.

  Ospa ptasia - choroba wirusowa (najgroźniejsza).

  Owsik - nasiona, ( nie mylić z ludzkim).

  Paramyksowiroza - choroba pospolicie nazywanym kręćkiem.

  Pierzenie - wymiana starego upierzenia na nowe.

  Piórojady - pasożyty zewnętrzne, atakują jedynie chore ptaki.

  Plamkowanie - ciemny wzór na piórach.

  Płytka -jaśniejsza partia upierzenia na głowie.

  Ptaszyńce - roztocza żywiące się krwią.

  Puch - delikatne upierzenie.

  Rasa - grupa osobników w obrębie gatunku oznaczająca się zespołem swoistych cech przekazywanych dziedzicznie.

  Rzepik - nasiona rośliny jednorocznej, podstawowy pokarm kanarka.

  Standard - opis wyglądu danej rasy.

  Stek - miejsce połączenia układu moczowego, pokarmowego i rozrodczego.

  Sternostomatoza - roztocz pasożytujący w układzie oddechowym.

  Szek - kanarek łaciaty.

  Szlachetny - potoczna nazwa kanarka harceńskiego.

  Szokiel - tura w śpiewie kanarka harceńskiego.

  Śpiewające kanarki - w Polsce głównie harceńskie oznaczające się miłym dla ucha śpiewem.

  Świerzbowce - pasożyty zewnętrzne atakujące nogi, dziób i okolice kloaki.

  Turkot - tury w śpiewie kanarka jest t. dęty, t. basowy, t.wodny.

  Wole - rozszerzenie przełyku znajdującego się u nasady szyi.

  Woliera - duża klatka, może być ogrodowa.

  Woskówka - nieopierzona część skóry nad górną częścią dzioba, różnica w kolorze daje możliwość rozróżnienia płci.

  Wylotówka - klatka o większych wymiarach, przeznaczona dla młodych.

  Zniesienie - suma jaj złożonych w jednym gnieździe w czasie jednego lęgu.

  Żołądek mięśniowy - (mielec) część żołądka silnie umięśniona, ziarna i inne pokarmy rozcierane są dzięki umięśnionym ściankom i drobnym kamyczkom, piaskiem połykanym przez ptaki.

  Powrót